Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng môi trường Hà Nội

Tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động MT – Dự án xây dựng đường từ QL.18 đến trung tâm hành chính mới P.Vân Dương.      

1.1. TÊN DỰ ÁN   

Dự án Đầu tư xây dựng truyến đường từ QL.18 đến trung tâm hành chính mới phường Vân Dương giai đoạn 2 theo hình thức BT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1.2. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN

          Hướng tuyến phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

          – Điểm đầu tuyến tiếp nối với giai đoạn 1, lý trình Km 0+387,00, có tọa độ: 21009’54,94”N và 106005’43,39”E.

          – Điểm cuối tuyến kết thúc tại Trung tâm phường Vân Dương, lý trình Km 1+404,80 (giao với đường vào Khu công nghiệp Quế Võ), có tọa độ: 21009’32,46”N và 106005’41,98”E.

          Đoạn tuyến cắt ngang qua kênh Kim Đôi tại đầu tuyến đoạn 2 lý trình Km 0+401,00. Đoạn từ Km 0+401,00 đến Km 0+543,00 hiện trạng là đất canh tác nông nghiệp của các hộ dân.

          + Đoạn từ Km 0+543,00 đến Km 0+800 hiện trạng bên trái tuyến là dân cư, bên phải tuyến là mương thủy lợi, tiếp giáp với Ủy ban nhân dân phường Vân Dương, trường Trung học cơ sở Vân Dương, mặt đường BTXM rộng 5m.

          + Đoạn từ Km 0+800 đến cuối tuyến: bên trái tuyến là đất canh tác và hạ tầng dân cư, dịch vụ phường Vân Dương đang xây dựng. Bên phải tuyến là mương thủy lợi mặt đường đá dăm láng nhựa cũ đã hư hỏng, rộng Bm = 4,5m.

1.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐTM

  • Cơ quan chủ trì thực hiện báo cáo ĐTM:

CÔNG TY XÂY DỰNG VIỆT ĐỨC

Địa chỉ: Số 286 Minh Khai, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Đại diện: ông Nguyễn Đình Vụ                            Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại:  0241.831736                            Fax:  

  • Cơ quan tư vấn thực hiện báo cáo ĐTM:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Đại diện: ông Kiều Anh Tuấn                     Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 19/49 phố Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35641919                            Fax: 024.35641963

 

Hỗ trợ hotline

Hỗ trợ 24/7:

Ho tro truc tuyen 01HỖ TRỢ 01: 0243.5641919

Hỗ trợ trực tuyến 02HỖ TRỢ 02: 0243.524.56.66


Hotline 24/7 quà tặngHOTLINE: 0868.804666

Skype:     iconskype