Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng môi trường Hà Nội

Quan trắc định kỳ năm 2017 tại Công ty TNHH JINYOUNG HNS VINA

Thực hiện Luật bảo vệ môi trường Việt Nam số 55/2014/QH13 do Quốc Hội ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014 và các quy định pháp lý về tư vấn quan trắc và giám sát môi trường, Công ty TNHH JINYOUNG HNS VINA đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Môi trường Hà Nội tổ chức quan trắc định kỳ năm 2017 tại Công ty TNHH JINYOUNG HNS VINA, địa chỉ Lô CN 13, KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

  • Chương trình quan trắc môi trường định kỳ năm 2017 bao gồm  xác định chất lượng môi trường nước thải sau hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH JINYOUNG HNS VINA.

Số lượng mẫu, vị trí các điểm quan trắc được xác định theo chương trình quan trắc của Công ty TNHH JINYOUNG HNS VINA năm 2017.

Toàn bộ chương trình khảo sát, lập kế hoạch quan trắc tại hiện trường, lấy mẫu và phân tích tại phòng thí nghiệm được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Môi trường Hà Nội:

  • Các thông số đo nhanh bao gồm: lưu lượng và pH được đo đạc trực tiếp ngoài hiện trường bằng thiết bị chuyên dụng có đặc tính kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quan trắc và được ghi chép tại hiện trường.
  • Các thông số còn lại được lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển theo đúng hướng dẫn về phòng quan trắc và phân tích môi trường của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Môi trường Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh quan trắc tại dự án:

 

Hỗ trợ hotline

Hỗ trợ 24/7:

Ho tro truc tuyen 01HỖ TRỢ 01: 0243.5641919

Hỗ trợ trực tuyến 02HỖ TRỢ 02: 0243.524.56.66


Hotline 24/7 quà tặngHOTLINE: 0868.804666

Skype:     iconskype