Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng môi trường Hà Nội

Quan trắc và giám sát môi trường – Dự án: Công trình luồng qua cửa Lạch Giang – Nam Định

MÔ TẢ TÓM TẮT GÓI THẦU
1. Tên gói thầu: CV-A2.2a -NDTDP – Công trình bảo vệ khu đổ đất nạo vét phía Nam (để bảo vệ Km 0+50 – Km 1+478) Dự án phát triển giao thông khu vực đồng bằng Bắc Bộ

2. Thông tin về nhà thầu xây dựng:
Tên nhà thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hà Nội và Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Phương Nam.
Tên nhà thầu giám sát môi trường: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Môi trường Hà Nội
Địa chỉ: 19/49 Vĩnh Hồ – Ngã Tư Sở – Quận Đống Đa – Hà Nội.
Điện thoại: 04-3564-1919  fax: 04-3564-1963
3. Vị trí của gói thầu: Cửa sông Lạch Giang nằm tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (Km 180 -181).

4. Một số hình ảnh quan trắc

 
Lấy mẫu không khí tại trạm trộn của công ty Hacoin gói (CV-A2.2a)
 
Lấy mẫu không khí tại khu vực trạm trộn của công ty Phú Xuân gói (CV-A2.2b)
 
Lấy mẫu không khí tại khu vực trạm trộn của gói (CV-A2.4)
 
Lấy mẫu không khí tại bãi đổ phía Bắc
Hỗ trợ hotline

Hỗ trợ 24/7:

Ho tro truc tuyen 01HỖ TRỢ 01: 0243.5641919

Hỗ trợ trực tuyến 02HỖ TRỢ 02: 0243.524.56.66


Hotline 24/7 quà tặngHOTLINE: 0868.804666

Skype:     iconskype