Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng môi trường Hà Nội

Lập báo cáo ĐTM : Dự án đầu tư xây dựng trụ sở, khách sạn và dịch vụ thương mại tổng hợp”

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án đầu tư xây dựng trụ sở, khách sạn và dịch vụ thương mại tổng hợp” tại Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh được Chủ đầu tư là Công ty xây dựng Việt Đức ký hợp đồng với Đơn vị tư vấn thực hiện.

Thông tin cụ thể về Đơn vị tư vấn lập Báo cáo ĐTM như sau:

  • Tên đơn vị tư vấn lập Báo cáo ĐTM: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Môi trường Hà Nội
  • Địa chỉ: Số 19/49 phố Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
  • Đại diện: Ông Kiều Anh Tuấn Chức vụ: Giám đốc
  • Điện thoại: 35641919
  • Email: xaydungmoitruonghn@gmail.com.

Công tác lập Báo cáo ĐTM Dự án được thực hiện dựa trên các cơ sở thông tin, số liệu thu thập trong các đợt khảo sát thực địa cùng với các tính toán của các chuyên gia môi trường có kinh nghiệm kết hợp các tài liệu tham khảo trong và ngoài nước.

 

Hỗ trợ hotline

Hỗ trợ 24/7:

Ho tro truc tuyen 01HỖ TRỢ 01: 0243.5641919

Hỗ trợ trực tuyến 02HỖ TRỢ 02: 0243.524.56.66


Hotline 24/7 quà tặngHOTLINE: 0868.804666

Skype:     iconskype