Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng môi trường Hà Nội

Quan trắc, giám sát môi trường định kỳ cho các Nhà điều hành Điện lực và kho Tiền Trung năm 2017

Thực hiện Luật bảo vệ môi trường Việt Nam số 55/2014/QH13 do Quốc Hội ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014 và các quy định pháp lý về tư vấn quan trắc và giám sát môi trường, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã phối hợp với Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng Môi trường Hà Nội tổ chức quan trắc và giám sát môi trường tại các nhà điều hành  điện lực  của 12 huyện, thành phố thuộc tỉnh Hải Dương năm 2017.

  • Chương trình quan trắc môi trường định kỳ gồm những nội dung như sau:

     – Xác định chất lượng môi trường không khí làm việc, mức độ ồn tại Nhà điều hành điện lực .

     – Xác định chất lượng nước thải sinh hoạt tại Nhà điều hành điện lực.

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng môi trường Hà Nội đã tiến hành công tác quan trắc lấy mẫu không khí làm việc, tiếng ồn, nước thải sinh hoạt tại các nhà điều hành điện lực thuộc tỉnh Hải Dương và bảo quản về phân tích tại phòng thí nghiệm của Công ty .

Dưới đây là một số hình ảnh lấy mẫu và đo nhanh các chỉ tiêu tại hiện trường dự án:

 

 
     

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ hotline

Hỗ trợ 24/7:

Ho tro truc tuyen 01HỖ TRỢ 01: 0243.5641919

Hỗ trợ trực tuyến 02HỖ TRỢ 02: 0243.524.56.66


Hotline 24/7 quà tặngHOTLINE: 0868.804666

Skype:     iconskype