Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng môi trường Hà Nội

Tư vấn, khảo sát lập Báo cáo đánh giá tác động MT – Dự án xây dựng đường TL.286

1.1. TÊN DỰ ÁN

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường TL.286 cải tuyến mới từ phường Vạn An đến phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh theo hình thức BT.

 

 

1.2. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN

Đường tỉnh TL.286 hiện tại có chiều dài 18km, điểm đầu từ phường Tiền An đi qua địa bàn phường Vạn An – thành phố Bắc Ninh và điểm cuối tại vị trí cầu Đò Lo (địa giới hành chính giữa tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội). Dự án Đầu tư xây dựng truyến đường TL.286 cải tuyến mới từ phường Vạn An đến phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh theo hình thức BT (theo lý trình đường tỉnh 286).

– Điểm đầu: Lý trình Km 2+00 (trên đường TL.286 cũ, thuộc phường Vạn An)

– Điểm cuối: Lý trình Km 4+230 (giao với dự án nâng cấp cải tạo đường TL.286 cũ, tại lý trình Km4+140 gần cây xăng).

– Tổng chiều dài: 1700 m.

– Tuyến đường có điều kiện địa hình đồng bằng, hai bên là ruộng.

1.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐTM

  • Cơ quan chủ trì thực hiện báo cáo ĐTM:

CÔNG TY XÂY DỰNG VIỆT ĐỨC

Địa chỉ: Số 286 Minh Khai, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Đại diện: ông Nguyễn Đình Vụ                            Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại:  0241.831736                            Fax:

  • Cơ quan tư vấn thực hiện báo cáo ĐTM:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Đại diện: ông Kiều Anh Tuấn                     Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 19/49 phố Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35641919                            Fax: 04.35641963

Hỗ trợ hotline

Hỗ trợ 24/7:

Ho tro truc tuyen 01HỖ TRỢ 01: 0243.5641919

Hỗ trợ trực tuyến 02HỖ TRỢ 02: 0243.524.56.66


Hotline 24/7 quà tặngHOTLINE: 0868.804666

Skype:     iconskype