Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng môi trường Hà Nội

Tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động MT – Dự án XD khu khách sạn và dịch vụ tổng hợp Quốc tế 1/5

1.1. Tên dự án

 “Dự án đầu tư xây dựng khu khách sạn và dịch vụ tổng hợp Quốc tế 1/5”.

1.2. Vị trí địa lý của Dự án

             “Dự án đầu tư xây dựng khu khách sạn và dịch vụ tổng hợp Quốc tế 1/5” được xây dựng tại Tại các thửa đất từ số 55 – 59, 60 – 61, 72 – 74 tờ bản đồ số 06 bản đồ địa chính xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tương ứng với ô H2 thuộc lô XII-05 của Quy hoạch phân khu các khu vực 1-1A, 1-3A, 1-3B, 1-3C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đã được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 24/04/2015.Với các vị trí tiếp giáp của dự án như sau:

– Phía Bắc giáp đất ruộng (quy hoạch đường QL38);

– Phía Đông giáp ruộng (quy hoạch đường phân khu);

– Phía Tây giáp mương và đường gom thuộc tuyến đường ĐT 477 kéo dài;

– Phía Nam giáp đất ruộng (quy hoạch đất thương mại + giáo dục).

1.3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án đầu tư xây dựng khu khách sạn và dịch vụ tổng hợp Quốc tế 1/5” được Chủ đầu tư là Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quốc tế 1/5 ký hợp đồng với Đơn vị tư vấn thực hiện.

Thông tin cụ thể về Đơn vị tư vấn lập Báo cáo ĐTM như sau:

  • Tên đơn vị tư vấn lập Báo cáo ĐTM: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng môi trường Hà Nội

Địa chỉ: Số 19/49 phố Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

  • Đại diện: Ông Kiều Anh Tuấn Chức vụ: Giám đốc
  • Điện thoại: 0243.5641919
Hỗ trợ hotline

Hỗ trợ 24/7:

Ho tro truc tuyen 01HỖ TRỢ 01: 0243.5641919

Hỗ trợ trực tuyến 02HỖ TRỢ 02: 0243.524.56.66


Hotline 24/7 quà tặngHOTLINE: 0868.804666

Skype:     iconskype