Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng môi trường Hà Nội

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Sự cần thiết, các bước lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

1. Đánh giá tác động môi trường là gì?
Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM ( tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó ( Theo khoản 23, điều 3 giải thích từ ngữ, Chương I Quy định chung, luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13)
Mục đích của việc đánh giá tác động môi trường để biết được tầm ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh so với mức tiêu chuẩn quy định, từ đó thẩm định xem có cấp quyết định phê duyệt dự án hay không; Đồng thời có biện pháp phòng ngừa, xử lý trước khi xây dựng và đi vào hoạt động dự án

2. Tại sao cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định lựa chọn phương án khả thi tối ưu cho dự án, liên quan giữa môi trường và hoạt động sản xuất, đảm bảo đúng theo quy định Nhà nước mà vẫn có lợi về kinh tế.
Căn cứ để thực hiện việc báo cáo đánh giá tác động môi trường :
– Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/4/2015
– Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2015
– Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng Tòa nhà

3. Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại phụ lục II nghị đinh số 18/2015/NĐ-CP ( quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường).
Tại phụ lục II này bao gồm hầu hết tất cả dự án: nhóm các dự án về xây dựng, nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng, dự án về giao thông, dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ, dự án liên quan đến thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt, dự án về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, dự án về dầu khí, dự án về xử lý, tái chế chất thải, dự án về cơ khí, luyện kim, dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ, … và các dự án khác
Trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải tiến hành tham vấn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ( Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thực hiện dự án, các tổ chức và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bới dự án.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu thương mại

4. Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:
Theo khoản 2 điều 14 của nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định:
Thời hạn thẩm định và phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo sơ đồ sau:

Lưu ý: thời hạn thẩm định, phê duyệt không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường.

5. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:
Theo khoản 1 điều 14 của nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định, thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định như sau:
a. Bộ tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án quy định tại phụ lục III nghị định này, thường là dự án có quy mô lớn hoặc dự án nằm trên địa bàn 2 tỉnh trờ lên hoặc không xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh.

b. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình, trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ TNMT, các bộ và cơ quan ngang Bộ.

Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định do người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thành lập với ít nhất 7 thành viên.
6. Hồ sơ :
– Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy đăng ký kinh doanh
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ giấy tờ khác có giá trị tương đương
– Quyết định cho phép đầu tư/ Giấy tờ tương đương
– Báo cáo đầu tư/ thuyết minh dự án/ giấy tờ tương đương
– Văn bản chấp thuận đấu nối nước thải
– Bản vẽ hiện trạng, tổng thể, bố trí phân khu chức năng, thoát nước.

7. Quy trình thực hiện Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:
– Bước 1: Công ty môi trường tiếp nhận yêu cầu, thu thập thông tin, hồ sơ tài liệu từ dự án. ( 1 ngày)
– Bước 2: Công ty môi trường tói dự án lấy mẫu để phân tích ( 10 ngày)
– Bước 3: Tổ thức tham vấn ý kiến của UBND xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án thực hiện, có công văn tham vấn được ký xác nhận của khách hàng. ( 3 ngày)
– Bước 4: Chuyên viên môi trường viết báo cáo theo tài liệu khách hàng cung cấp, kết quả phân tích mẫu, ý kiến tham vấn và đánh giá của chuyên viên. ( 3 ngày)
– Bước 5: Chuyên viên môi trường kiểm tra báo cáo, gửi khách hàng xem bản thảo ( 1 ngày).
– Bước 6: Chuyên viên chỉnh sửa, hoàn thiện, in ấn và đưa khách hàng ký, nộp cơ quan thẩm định ( 2 ngày).
– Bước 7: Chờ cơ quan thẩm định, lập hội đồng thẩm định, bảo vệ trước hội đồng, lấy ý kiến chỉnh sửa, bổ sung. ( 20 ngày)
– Bước 8: Bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng ( 10 ngày).
– Bước 9: In ấn, hoàn thiện, trình khách hàng ký, nộp cơ quan thẩm định. ( 2 ngày)
– Bước 10: Chờ nhận quyết định từ cơ quan thẩm định ( 15 ngày), bàn giao cho khách hàng.

Hỗ trợ hotline

Hỗ trợ 24/7:

Ho tro truc tuyen 01HỖ TRỢ 01: 0243.5641919

Hỗ trợ trực tuyến 02HỖ TRỢ 02: 0243.524.56.66


Hotline 24/7 quà tặngHOTLINE: 0868.804666

Skype:     iconskype