Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng môi trường Hà Nội

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Công ty HNCE chúng tôi với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, hoàn tất các hồ sơ về môi trường cho các doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi để được đảm bảo hỗ trợ hoàn thành hồ sơ một cách nhanh chóng nhất, chuẩn xác và tiết kiệm nhất theo quy định của Pháp luật! Liên hệ: 043 5641919

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Theo nghị định 18/2015 mới nhất của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, kế hoạch bảo vệ môi trường nhằm thay thế cho bản cam kết bảo vệ môi trường

Các đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sán xuất, chuyển địa điểm sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các đơn vị không thuộc phụ lục II, Phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường.
Các doanh nghiệp đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng không triển khai thực hiện đúng thời hạn hoặc có thay đổi địa điểm thực hiện phải lập lại kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường:

Hồ sơ thực hiện theo hướng dẫn Phụ lục 5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT, với nội dung thực hiền gồm:
·         Quy mô, loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh và địa điểm.
·         Nguyên, nhiên liệu, máy móc sử dụng
·         Dự báo các chất thải phát sinh, các tác động đếm môi trường
·         Đưa ra biện pháp giảm thiểu, cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Cơ quan tiếp nhận bản kế hoạch bảo vệ môi trường:

Ủy ban nhân dân cấp Quận/Huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, trừ dự án quy định tại phụ lục 5.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

Nhiệm vụ doanh nghiệp sau khi lập kế hoạch bảo vệ môi trường (thực hiện theo điều 35 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT).

Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận.
Trường hợp xảy ra sự cố môi trường phải dừng hoạt động, thực hiện biện pháp khắc phục và báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có liên quan.
Hợp tác và cung cấp mọi thông tin có liên quan cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra, thanh tra
Trường hợp có thay đổi chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì chủ dự án, chủ cơ sở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận đăng ký
Căn cứ văn bản pháp luật:
·         Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015 (hiệu lực ngày 01/04/2015)
·         Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; (hiệu lực ngày 15/07/2015)
·         Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014 (hiệu lực ngày 01/01/2015)
Bạn đang cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho công tylập kế hoạch bảo vệ môi trường cho nhà xưởng, cho các dự án giao thông …  mà chưa hiểu phải bắt đầu như thế nào cần chuẩn bị giấy tờ gì, thủ tục làm sao và chi phí bao nhiêu hay bạn cần mẫu các thủ tục môi trường mới nhất năm 2015 hãy liên hệ với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Môi trường Hà Nội chúng tôi để được hướng dẫn và tư vấn, hoàn thiện hồ sơ này một cách nhanh nhất, tiết kiệm chi phí tối đa cho bạn!

Hỗ trợ hotline

Hỗ trợ 24/7:

Ho tro truc tuyen 01HỖ TRỢ 01: 0243.5641919

Hỗ trợ trực tuyến 02HỖ TRỢ 02: 0243.524.56.66


Hotline 24/7 quà tặngHOTLINE: 0868.804666

Skype:     iconskype