Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng môi trường Hà Nội

Quan trắc, đo đạc, lấy mẫu tại hiện trường

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Môi trường Hà Nội với đội ngũ chuyên gia môi trường giàu kinh nghiệm, trang thiết bị máy móc hiện đại, Công ty đã thực hiện quan trắc, lấy mẫu và đo đạc tại hiện trường cho rất nhiều các dự án của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Dưới đây là hình ảnh quan trắc tại hiện trường của một số dự án Công ty đã thực hiện:

1. Quan trắc, lấy mẫu môi trường nước mặt

 

Lấy mẫu nước mặt tại cửa sông Ninh Cơ – Dự án Công trình luồng qua cửa Lạch Giang – Nam Định

 

 

Lấy mẫu và đo nhanh các thông số nước mặt – Dự án Nạo vét luồng và chỉnh trị kè hành lang 3 sông Ninh Cơ.

 

 

Lẫy mẫu nước mặt – Dự án xây dựng cầu Vĩnh Thịnh

 

 

Lấy mẫu nước mặt – Dự án xây dựng Cầu Việt Trì mới

 

2. Quan trắc, lấy mẫu môi trường nước ngầm       

                                                               

Lấy mẫu nước ngầm – Dự án Nạo vét luồng và chỉnh trị kè hành lang 3 sông Ninh Cơ.  

3. Quan trắc, lấy mẫu nước thải  

   

                                               

Lấy mẫu nước thải – Công ty CP vật liệu từ Đông Dương- Ninh Bình  

 

3. Quan trắc, lấy mẫu nước thải     

 

                       

 Lấy mẫu không khí – Cầu Việt Trì mới

 

 

Lấy mẫu không khí cầu Vĩnh Thịnh

 

 

Lấy mẫu không khí – Dự án Nạo vét luồng và chỉnh trị kè hành lang 3 sông Ninh Cơ.  

 

Hỗ trợ hotline

Hỗ trợ 24/7:

Ho tro truc tuyen 01HỖ TRỢ 01: 0243.5641919

Hỗ trợ trực tuyến 02HỖ TRỢ 02: 0243.524.56.66


Hotline 24/7 quà tặngHOTLINE: 0868.804666

Skype:     iconskype